EERSTE HULP AAN KINDEREN

De nieuwe wet Kinderopvang wordt per 1 januari 2010 van kracht. Op basis van die wet zijn ook bepalingen opgenomen ten aanzien van de Eerste Hulp.Het Ministerie van OC&W en GGD Nederland stellen de volgende eis:

Vanaf 1 januari 2010 moeten gastouders in het bezit zijn van een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van Het Oranje Kruis. Men kan dit aantonen door:

1. een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van Het Oranje Kruis of 2. de registratie Eerste Hulp aan Kinderen op het geldige diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis.Tijdens de cursus krijgt u inzicht in de verschillen tussen zuigelingen, kinderen en volwassenen, die van belang zijn voor de eerstehulpverlening, zoals – lichaamsbouw; – gedrag van zuigelingen en kinderen bij ongeval en ziekte en de wijze waarop hierop het best kan worden gereageerd.U leert hoe Eerste hulp te verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels, die veel bij zuigelingen en kinderen voorkomen. U krijgt inzicht in de gevaren die in het bijzonder zuigelingen en kinderen bedreigen en de wijze waarop deze kunnen worden bestreden.

Onderwerpen die behandeld worden:

 • Het kind en zijn omgeving
 • Eerste Hulp verlenen: vijf belangrijke punten
 • Preventie: maatregelen om de veiligheid van kinderen te vergroten
 • Kindermishandeling en eerste hulp
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling
 • Ernstige bloedingen
 • Uitwendige wonden- Brandwonden
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Kneuzing en verstuiking
 • Oogletsel
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • Koudeletsels
 • Warmteletsels
 • Kleine ongevallen
 • Plotseling optredende ziekteverschijnselen
 • Verband- en hulpmiddelen

De opleiding wordt afgesloten met een toets. Deze kan door de eigen instructeur worden afgenomen, indien deze aan de eisen van Het Oranje Kruis voldoet.

Dan wordt beoordeeld of u de leerstof praktisch en theoretisch beheerst. Het zwaartepunt voor de toets ligt op de praktijk. Bij de toets moet u zich kunnen legitimeren.

Regelmatig wordt de toets door een consulent van Het Oranje Kruis bezocht. Dit wordt in het algemeen van te voren aangekondigd, maar een bezoek kan ook onverwacht zijn. Wanneer de toets succesvol is afgerond ontvangt u het geregistreerde certificaat Eerste Hulp aan kinderen.

Indien u in het bezit bent van een diploma Eerste Hulp komt de registratie Eerste Hulp aan Kinderen op het geldige diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis te staan.De opleiding duurt 3 lesavonden van 2 uur.

De jaarlijkse herhalingsles (1 lesavond van 2 uur).

De lessen worden gegeven op Willemsoord gebouw 56 te Den Helder.

Voor opgave en/of meer informatie kunt u terecht bij Mevr. Claudia van Deursen, 0641149133 of onderstaand aanmeldingsformulier.

BEL ONS!

MAIL ONS!

WAT DOEN WIJ

 • Het organiseren van EHBO cursussen en ongevalspreventie.
 • Het organiseren van voortgezette opleidingen voor de gediplomeerde.
 • Het samenwerken met andere verenigingen en instellingen die op het gebied van EHBO of het voorkomen van ongevallen werkzaam zijn.
 • Het verlenen van assistentie bij evenementen.

ONZE SPONSOREN

Contactgegevens

Vereniging voor EHBO St Bernard               
Postbus 275                                                     
1780 AG Den Helder

Bedrijfsgegevens

ING  NL19INGB0003519032
KvK. 40634700

T: 0621573924
E: info@ehbosintbernard.nl