HET BEGIN

Omdat hij het niet eens was met de gang van zaken binnen de “Koninklijke Bond voor EHBO” besloot in 1953 de voorzitter van een Helderse afdeling van “de Koninklijke” dhr A. Jansen op te stappen en zich en aan te melden bij de toen nog geheten “Katholieke Bond voor EHBO”. Met hem waren er nog een aantal mensen die besloten op te stappen en zich bij hem aan te sluiten. Later ging de Katholieke Bond voor EHBO over in de Nationale Bond voor EHBO.

DE LESSEN

De eerste lessen werden thuis bij de voorzitter gehouden, maar al snel werd het in de woning te klein om nog normaal lessen te kunnen geven en werd er naar een andere locatie gezocht. Dit werd uiteindelijk de St. Jozef school aan de Polderweg, naast het toenmalige lidwina ziekenhuis.

De vereniging werd langzamerhand groter en groter maar kende ook zijn ups en downs in het ledenbestand.

De Locatie
Een jaar later verhuisde de vereniging naar een andere locatie “de Suylen” nu beter bekend als het “Etty Hillesum”college aan de drs. F. Bijlweg. Totdat deze locatie te duur werd en er besloten werd uit te zien naar eennieuw onderkomen.

Dit onderkomen was het schoolgebouw van de Prot. Chr. Basisschool “de Fontein”aan de Korvetstraat in Den Helder.Ongeveer 12 jaar later zijn we verhuist naar het schoolgebouw van de RK. Basisschool “De Drietand”aan de Burgemeester Houwingsingel 2, maar ook hier kwam een eind aan en konden wij onze vereniging onderbrengen in de RK. Basisschool de Vlieberg aan de Baljuwstraat 237 1785 SH in Den Helder.

Ook hier kwam een eind aan en waren wij genoodzaakt te verhuizen. Per 02 oktober 2018 zijn wij met de vereniging ondergebracht in de Obs De Dijk aan het Heiligharn 424 1785 HX in Den Helder.

DE NAAM

Na ongeveer 20 jaar werd er besloten statuten en een huishoudelijk reglement te maken. Ook moest de vereniging een naam krijgen. De naam “St. Bernard” werd uitgekozen.

DE VOORZITTERS

In 1979 hield de voorzitter het na 25 jaar voor gezien en nam, Ed Smit de voorzittershamer over. Na 21 jaar aan het “bewind”te zijn geweest droeg hij in 2001 zijn functie over aan de secretaris Hans Steeman.

Met de algemene ledenvergadering van 2002 kwam een eind aan zijn korte interim voorzitterschap en heeft de vereniging voor het eerst in zijn bestaan een vrouw aan het bewind. Petra de Bock. Na 1 jaar droeg zij het over en na de Ledenvergadering van 2003 nam de onze welbekende Ed Smit de voorzittershamer weer over.

Ook hier kwam een eind aan, en gaf hij na ruim 7 jaar het bewind te hebben gevoerd, op de ledenvergadering van 24 maart 2010, zijn taak over aan de huidige voorzitter Edwin Vijverberg.

BEL ONS!

MAIL ONS!

WAT DOEN WIJ

  • Het organiseren van EHBO cursussen en ongevalspreventie.
  • Het organiseren van voortgezette opleidingen voor de gediplomeerde.
  • Het samenwerken met andere verenigingen en instellingen die op het gebied van EHBO of het voorkomen van ongevallen werkzaam zijn.
  • Het verlenen van assistentie bij evenementen.

ONZE SPONSOREN

Contactgegevens

Vereniging voor EHBO St Bernard               
Postbus 275                                                     
1780 AG Den Helder

Bedrijfsgegevens

ING  NL19INGB0003519032
KvK. 40634700

T: 0621573924
E: info@ehbosintbernard.nl